ZORGPROFIELEN

Onze missie is om de beste service, zorg en match te bieden
voor u en uw gezin

Zorgprofielen

WMO (vanuit gemeenten)        

ChiqCare WoonZorg biedt momenteel een breed scala aan zorgprofielen die passen binnen de woonzorg in combinatie met begeleiding, verzorging, intensieve begeleiding en zinvolle dagbesteding. Binnen het huidige cliëntenbestand wordt zorg op maat geleverd aan onder meer cliënten met de navolgende zorgzwaartepakketten: WLZ; VG3, VG4, VG6, WMO beschermdwonen Arrangement 1, 2 en 3. Daarnaast cliënten met een ambulant zorgpakketten die zijn opgebouwd uit zorguren: Specialistische Zorg, Praktische Ondersteuning, Huishoudelijke Ondersteuning en HHO-specialistisch, ondersteuning vergroten zelfredzaamheid en Begeleiding groep. Voornoemde zorgdomeinen worden door ons al dan niet aangeboden in combinatie met Kortdurend en/of Langdurig Verblijf.

Vanuit de Regio Gemeente Amersfoort geldt vanaf 1 januari 2018 een nieuwe regeling! Men spreekt niet meer van beschermd wonen maar van (intensieve) ondersteuning met noodzakelijk verblijf. Hieronder vallen 3 arrangementen die aansluiten op de zorgwens van de cliënt. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.

WLZ (vanuit zorgkantoren)        

Op basis van onze zorgexpertise en de huidige aanvragen voor onze dienstverlening richt ChiqCare zich ten aanzien van WLZ cliënten op de navolgende zorgprofielen:

  1. Sector Verstandelijk Gehandicapt (VG)

*3 VG Wonen met begeleiding en verzorging

* 4 VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging

* 6 VG Wonen met intensieve begeleiding,verzorging en gedragsregulering

Ten aanzien van de inhoud van de zorgprofielen verwijzen wij naar de bijlage A bij artikel 2.1 van de Regeling Langdurige Zorg van het Ministerie van VWS.

Tevens conformeert ChiqCare zich aan de richtlijnen en nauwgezette omschrijvingen van de afzonderlijke “Deelprestaties verblijf (24-uurs verblijf)” van het DBC Onderhoud, wat staat voor Diagnose Behandeling Combinatie. Hierin wordt onder meer de zorgeisen nader omschreven ten aanzien van de navolgende zorgdoelen:

  1. Begeleiding: hieronder vallen ook verzorging/bescherming en structurering.
  2. ADL: Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (bv wassen, aankleden, eten, toiletgang)
  3. BDL: Bijzondere Dagelijkse Levensverrichtingen (bv huishoudelijk werk, koken, administratie, reizen en verkeer, sport) 

De WLZ indicaties kunnen binnen ChiqCare verzilverd worden op basis  van VPT (volledig pakket thuis) of MPT (modulair pakket thuis).

Wlz verzilveringsvorm; Volledig Pakket Thuis

Het Volledig Pakket Thuis (Vpt) is bedoeld voor mensen die met een wlz indicatie (zzp) voor verblijf thuis willen blijven wonen of de zorg ontvangen in een woonvoorziening waarbij zij zelf een woning huren.

Vpt geeft mogelijkheid om te kijken naar de mogelijkheden en wensen van de cliënt om een prettig leven te kunnen leiden. Het pakket kan samengesteld worden met de volgende vormen van zorg:

Begeleiding
Alle activiteiten waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijke leven.

Verpleging
Binnen het Vpt gaat het onderdeel verpleging met name om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen, maar het kan, afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënt, ook gaan om signalerende, begeleidende en voorlichtende taken of het oefenen in zelfzorg.

Persoonlijke verzorging
Het ondersteunen of overnemen van zelfzorg, gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid. Dit kan ook inhouden dat de cliënt alleen gestimuleerd wordt om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren.

Wlz-behandeling
Behandeling van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek medische aard.

Verstrekken van eten en drinken
Voldoende en gezonde voeding welke voldoet aan de basale kwaliteitseisen van bijvoorbeeld het Voedingscentrum. Hierbij mag worden verwacht dat de cliënt doet wat hij of zij zelf kan. Binnen ChiqCare verstrekken wij dan ook een  ‘maaltijdvergoeding’. Je hebt bij ons de keuze om deze vergoeding te gebruiken voor de maaltijden die op de locatie worden gemaakt of deze zelf te verzorgen.

Schoonhouden van de woonruimte
De woonruimte van de cliënt, alsmede de gemeenschappelijke ruimtes die de cliënt deelt met andere cliënten, worden schoon gehouden door een huishoudelijke hulp

Modulair Pakket Thuis

Het Modulair Pakket Thuis (Mpt) geeft cliënten de mogelijkheid te kiezen om bepaalde zorgvormen in natura te ontvangen en overige zorgvormen zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb). Dit geeft de cliënt ook de ruimte om gebruik te maken van meerdere zorgverleners.

Het pakket kan naar de wensen en behoeften van de cliënt samengesteld worden met de volgende vormen van zorg:

Begeleiding
Alle activiteiten waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijke leven.

Verpleging
Binnen het Mpt gaat het onderdeel verpleging met name om het uitvoeren van verpleegkundige handelingen, maar het kan, afhankelijk van de zorgzwaarte van de cliënt, ook gaan om signalerende, begeleidende en voorlichtende taken of het oefenen in zelfzorg.

Persoonlijke verzorging
Het ondersteunen of overnemen van zelfzorg, gericht op het opheffen van het tekort aan zelfredzaamheid. Dit kan ook inhouden dat de cliënt alleen gestimuleerd wordt om deze activiteiten zelf te doen en aan te leren.

Wlz-behandeling
Behandeling van specifiek medische, specifiek gedragswetenschappelijke of specifiek medische aard.