Zorg inkopen via de gemeenten

ChiqCare als gecontracteerde partij levert ook Zorg In Natura (ZIN)

ZORG VIA DE GEMEENTE

CONTRACTSPARTIJ

Naast het aanvragen van een PersoonsGebonden Budget met een maatwerkvoorziening is het in diverse gemeenten mogelijk om ook zorg bij ChiqCare in te kopen op basis van “Zorg In Natura”. Dit kan uitsluitend indien ChiqCare is gekwalificeerd als gecontracteerde zorgaanbieder binnen zo’n gemeente. Zoals eerder vermeld, zegt de vorm van zorg leveren, hetzij door PGB, hetzij door ZIN, NIETS over de kwaliteit of inhoud van de zorg. Dit heeft uitsluitend te maken over de wijze van factureren.

Indien ChiqCare contractspartij is binnen de gemeente waar u zorg wilt ontvangen, dan kunnen wij “Zorg In Natura” leveren en dus rechtstreeks onze zorgfacturen indienen bij uw gemeente. Het trekkingsrecht vervalt en u heeft geen directe eigen verantwoording meer voor de zorggelden via de Sociale Verzekeringsbank. De gemeente controleert onze zorg en geleverde kwaliteit.

In de regio Eemland is Chiqcare een gecontracteerd zorgaanbieder.
Voor de volgende indicaties OMNV (Ondersteuning Met Noodzakelijk Verblijf) voorheen beschermd wonen genoemd.

– Arrangement 1 incl. dagbesteding
– Arrangement 1 excl. dagbesteding

– Arrangement 2 incl. dagbesteding
– Arrangement 2 excl. dagbesteding

– Arrangement 3 incl. dagbesteding
– Arrangement 3 excl. dagbesteding

Tot de regio Eemland behoren de gemeenten Eemnes, Baarn, Soest, Bunschoten, Amersfoort, Leusden en Woudenberg.

Vraag vooraf, voor alle zekerheid, of uw zorgvraag past binnen deze gecontracteerde zorgpercelen.

.