WOONZORG

Onze missie is om de beste service, zorg en match te bieden
voor u en uw gezin

Prettig wonen ontzorgt

ChiqCare kijkt met een frisse blik naar woonzorg. Wij zijn er voor iedereen die zijn/haar eigen keuze wil en kan maken. Persoonlijke aandacht met gevoel voor jouw situatie speelt daarbij een belangrijke rol. “CHIQ” staat voor kwalitatieve woonbegeleiding van hoog niveau en niet voor kostbaar. Wij zijn begripvol en luisteren eerst naar jouw specifieke zorg-en woonwensen. Onze gediplomeerde zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen vullen deze prima in.

Onze chique WoonZorg kenmerken:

• Mooie woningen op toplocaties.
• Kleine zelfstandige woongroepen.
• Ondersteuning door vaste teams.
• Stimulatie werken, leren en sporten.
• Gespecialiseerd in GGZ, autisme en VG.

Ieder mens is uniek, laat zien wie je bent.

Onze WoonZorg biedt ondersteuning aan normale mensen met een stoornis. Of zoals wij zeggen “met een gave”. Dat er een diagnose is gesteld met indicatie is voor ons voldoende. Wij plakken geen etiketten en je hoeft je niet te verschuilen achter dossiers, omdat je anders bent. Iedereen is anders. En dat maakt je juist uniek. Wij gaan graag de uitdaging aan om je in jouw kracht te zetten. Laat de diagnose slechts het portaal zijn om jouw talenten beter te ontwikkelen, zodat de wereld straks kan zien wie je werkelijk bent. ChiqCare is er juist voor mensen met perspectieven.
Na een lange reis wil iedereen prettig thuiskomen.
Uit ervaring weten wij dat velen al een reis achter de rug hebben. ChiqCare weet dat een veilige en prettige woonomgeving de basis vormt voor een regelmatig en harmonieus leven. Wij luisteren graag naar jouw laatste reizen. Pas na wederzijds vertrouwen, gaan wij ons uiterst inspannen om die veilige thuishaven te vinden. Ons team staat klaar om jouw koffers uit te pakken. Zonder betutteling, maar met een glimlach.

Waar mogen wij jou blij mee maken?

ChiqCare denkt niet in problemen of zorgvraagstukken. Onze WoonZorg is meer gericht op positieve ontwikkeling van ieder mens. Onze aanpak in combinatie met veilig en zorgeloos wonen vormt de absolute fundering. Op deze stevige basis bouwen wij samen de levenslooptrap naar geluk. Onze ervaring leert dat een stabiele trap op een stevige fundering leidt tot minder teleurstellingen. Aan die éne cruciale vraag: Waar mogen wij jou blij mee maken?, hangt voor ons méér dan uitsluitend plezierig wonen. Perspectieven zoals: werk, school, sport, financiën en hobby’s zijn voor onze begeleiding extra traptreden die wij samen willen beklimmen.

Geluk is pas mooi als het zichtbaar wordt.

ChiqCare heeft in nauwe samenwerking met universitaire orthopedagogen een vernieuwd zorgplan ontwikkeld. Ons eigenwijs denken heeft ertoe geleid dat voor het eerst “de derde dimensie: Geluk” is toegevoegd aan de gebruikelijke zorgplannen. Geluk schuilt vaak in kleine dagelijkse dingen. Wij hebben gemerkt dat relatief eenvoudige zaken zoals een goede financiële huishouding, sportieve bezigheden, een geschikte keuken of gewoon een goede fiets, zorgt voor positieve prikkels. ChiqCare vult die wensen zoveel mogelijk in. Onze cliënten krijgen hierdoor meer vertrouwen en ondervinden zelf dat zij gemakkelijker aan de maatschappij kunnen deelnemen. Wij zijn er trots op dat deze methode leidt tot een verminderde zorgvraag.

Een zorgplan is een levensplan van doelen in de toekomst.

Wij zijn verplicht om een zorgplan op te stellen. ChiqCare hecht veel waarde aan integriteit en zorgvuldigheid. Daarnaast schrijf je grotendeels je eigen toekomstige levensloop. Het is aan ons om met die doelstellingen aan de slag te gaan. Juist daarom laten wij de zorgplannen bij voorkeur opmaken door een onafhankelijke zorgprofessional. Hierdoor blijft het zorgplan zuiver en zonder bemoeienissen van ChiqCare zelf. De woonbegeleiding gaat met dit plan aan de slag, terwijl een derde persoon de uitvoering en behaalde doelstellingen controleert. Deze drie-éénheid houdt onze zorgteams alert en zorgt voor een optimale rapportage en verantwoording naar zorgkantoren en gemeentes.

Wij voorkomen belangenverstrengeling.

ChiqCare WoonZorg richt zich op zelfstandig wonen met begeleiding. Alle overige zorgdiensten besteden wij uit aan professionele leveranciers. Wij vermijden elke vorm of schijn van partijdigheid doordat wij samenwerken met onafhankelijke ketenpartners. Zo verwijzen wij onze nieuwe cliënten door naar gecertificeerde organisaties die los van ons diagnosticeren. Deze transparantie zorgt ervoor dat je zelf te allen tijde verantwoordelijk blijft over jouw eigen financiën. Indien je gebruik wilt maken van een budgetbeheerder, jobcoach of een externe hulpverlener dan verwijzen wij door. Hierdoor kun je altijd vrijuit praten zonder dat je plezierige woonplek in het gedrang komt. Voor ons zijn ketenpartners onmisbaar. Wij stellen onszelf graag open om te leren en verwachten van hen dat zij ChiqCare kritisch volgen en beoordelen .
 

Aandacht voor kwaliteit.

• ChiqCare WoonZorg BV is bij notariële akte opgericht. In nauw overleg met het Ministerie VWS afdeling WTZi zijn onze statuten opgesteld. ChiqCare staat onder toezicht en verantwoording van het Ministerie van VWS onder dossiernummer 17265. Tevens zijn wij toegelaten tot het Vektis onder AGB-code 72-727433.
• ChiqCare conformeert zich aan de “Zorgbrede Governancecode”, zoals deze door de zorgbranche is vastgelegd. Dat houdt in dat wij op een transparante manier verantwoording afleggen aan onze autoriteiten, zoals het dagelijks bestuur en de Raad van Toezicht.
• ChiqCare streeft naar tevredenheid van haar cliënten. Op aanvraag kunnen referenties van cliënten, ouders of zorgleveranciers worden gegeven.

WOONZORG 

Onze missie:
“Stimuleert de persoonlijke groei van onze cliënten door aandacht en zorg op maat, waardoor dun levensgeluk toeneemt. Gelijkwaardigheid en vertrouwen zijn hierbij onze norm”.

Dagbesteding (DAC) de Birkt
Naast woonzorg bieden wij ook dagbesteding 5 dagen in de week, 2 dagdelen per dag. Dit doen wij op onze hoofdlocatie in Soest.
Bij DAC de Birkt vinden wij dat iedereen een plek in de maatschappij
verdient. Dit doen wij door je allereerst in je kracht te zetten. Omdat het
niet voor iedereen duidelijk is waar die kracht precies ligt, zullen wij deze
samen gaan ontdekken middels ontspannende en op maat gemaakte
activiteiten. Het (her)ontdekken van je (nieuwe) passies staat hierbij
centraal. Zodra jouw kracht gevonden is, zal er stap voor stap worden
toegewerkt naar een (vrijwillig) werkend leven.

LUNCHCAFÉ
Altijd al willen weten hoe het er in een lunchcafé aan toe gaat? Kom dan
meehelpen in het lunchcafé van DAC de Birkt. In de ochtend zal er gestart
worden met een koffie-/theemoment inclusief lekkernij van de vorige keer.
Daarna wordt er afgesproken wie welke voorbereidende werkzaamheden
m.b.t. het koken zal uitvoeren. Hierbij kun je denken aan het zaaien en
oogsten van de moestuinproducten, het doen van boodschappen en het
voorbereiden van de maaltijden. Wanneer dit klaar is, zullen de gasten
komen. Neem jij de bestellingen op, wil jij de borden prepareren of vind je
het leuker om uit te serveren of misschien wel af te rekenen? Alles kan bij
DAC de Birkt!

CREATIEF ATELIER
Ben je creatief of houd je er van om creatief bezig te zijn? Dan is het
creatieve atelier van DAC de Birkt iets voor jou! Onder leiding van o.a. een
creatieve therapeut zal jij aan de slag gaan met je eigen project. Dit project
kan van jou alleen zijn, maar je kan er ook voor kiezen om te starten met
een groepsproject. Daarnaast biedt DAC de Birkt jou de mogelijkheid om
je werk via de website te verkopen aan echte klanten!
Wij beschikken naast onze binnenruimte ook over een buitenruimte
waardoor ook houtbewerking en betongieten tot de mogelijkheden
behoren!

Overige activiteiten
Naast het lunchcafé en het creatief atelier kun je bij DAC de Birkt
ook deelnemen aan de sociale vaardigheidstraining, wandelgroep de
‘Doorstappers’, fitness en de muziekgroep.

Geïnteresseerd of gewoon nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact met ons op. Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend.