TOEZICHT

De Raad van Toezicht richt zich op het belang van de organisatie ansicht.

Geheel volgens de wettelijke bepalingen Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) heeft ChiqCare bij oprichting notarieel de Raad van Toezicht benoemd en aangesteld. De Raad van Toezicht richt zich op het belang van de organisatie ansicht. De leden daarvan, zoals hieronder vernoemd, dragen zorg voor hun onafhankelijkheid en vermijden belangenverstrengelingen. De Raad van Toezicht houdt adequaat toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen ChiqCare.

Conform de statuten bij oprichting en de wettelijke voorschriften vanuit het Ministerie VWS zijn de volgende natuurlijke personen bij de Kamer van Koophandel geregistreerd als zijnde lid van de Raad van Toezicht van ChiqCare:

1. Dhr. C.J.M. de Wit, geboren te Haarlem op 25 oktober 1951. Ondermeer voormalig bestuursvoorzitter binnen een aantal Pensioenraden, oud Financieel Directeur van de Amfors Groep en thans Directeur van Penvita BV.

2. Dhr. Willem van der Craats,

.