Tarief

ChiqCare legt jaarlijks verantwoording af aan het Ministerie van VWS.