Ontdek Autisme Samen-dag met ChiqCare

Ontdek Autisme Samen-dag met ChiqCare

 

ChiqCare WoonZorg is als één van de sponsors van de “Ontdek Autisme Samen-dag” op zaterdag 7 april 2018, aanwezig zijn om haar kennis te delen.

Mede op uitnodiging van de organisator Jasper Kok-Roosjen van Ontdek Autisme zal Raymond van den Bor één van de workshops voor zijn rekening nemen.

ChiqCare heeft een module ontwikkeld waarbij ouders, cliënten en persoonlijk begeleiders eenvoudiger de weg kunnen vinden naar de juiste indicatie en de passende zorg.

In heldere taal wordt uitgelegd hoe het onderscheid werkt tussen WMO en WLZ. Uiteraard komen de wijzen van zorgvergoedingen PGB en Zin uitvoerig aan bod.

En wanneer is een client huur verschuldigd en wanneer alleen een voorziengenbijdrage? Wanneer geldt een hogere eigen bijdrage vanuit het CAK? Allemaal vragen die tijdens deze workshop worden beantwoord.

Voor meer informatie over deze autisme vriendelijke dag kijk op de website www.ontdekautisme.nl/samen.

Uiteraard kunt u ook bij ons een afspraak maken om meer over dit onderwerp te weten te komen. ChiqCare is u graag van dienst!