KWALITEIT

Kwaliteitsgarantie bij zorgverlening door ChiqCare Zorgexploitatie BV.

Kwaliteitsgarantie bij zorgverlening door ChiqCare.

 

ChiqCare conformeert zich aan de “Zorgbrede Governancecode“, zoals deze door de zorgbranche is vastgelegd. Dat houdt in dat wij op een transparante manier verantwoording afleggen aan onze autoriteiten.

De “Zorgbrede Governancecode” houdt voor ChiqCare onder andere in dat:

– Onze statuten voldoen aan de eisen Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). ChiqCare is als AWBZ toegelaten instelling door het Ministerie Van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingeschreven onder nummer 11536;

– Wij geregistreerd staan bij Vektis Zeist als zijnde instelling AWBZ gecombineerd onder de AGB-code met nummer 73-730985;

– Wij transparant inzicht geven van onze bestuursstructuur en onze bedrijfsvoering in het algemeen;

– Wij zorg dragen dat voortdurend wordt voldaan aan eigentijdse kwaliteitseisen;

– Wij ten volste verantwoordelijk zijn voor verantwoorde en resultaatgerichte zorg;

– Wij werken vanuit de cliëntvraag en die ook centraal stellen;

– Wij correcte en wenselijke betrekkingen met belanghebbenden onderhouden;

– Wij ons uiterst inspannen om, aan ons beschikbaar gestelde middelen, zo effectief en doelmatig mogelijk te gebruiken voor organisatiegerichte doeleinden en projecten;

– Wij vertegenwoordigers uit ons personeelsbestand en cliëntenraad zoveel mogelijk betrekken bij onze bedrijfsvoering en zorgvisie;