GESCHILLENCOMMISSIE

Geschillencommissie voor Consumentenzaken

Geschillencommissie:

 

De stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken en de stichting Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf heeft op 30 mei 2017 de registratieprocedure van ChiqCare afgerond, waardoor ChiqCare is aangesloten bij de Geschillencommissie “Zorg Algemeen”. Dit betekent dat de Geschillencommissie Zorg Algemeen alle klachten kan behandelen die op of na 30 mei 2017 bij de Geschillencommissie worden ingediend.

zorg-geschillencommissie

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens:

Postbus 90600

2509 LP  DEN HAAG

Bezoekadres: Bordewijklaan 46 in Den Haag.

Tel: 070 – 310 53 10

www.degeschillencommissie.nl

 

 

ChiqCare staat bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen geregistreerd onder:

Registrant: 162509