ChiqCare WoonZorg per 1 januari 2018 gecontracteerd zorgaanbieder binnen regio Amersfoort

ChiqCare WoonZorg ontving 1 november J.L. het heugelijke nieuws dat zij vanaf 1 januari 2018 officieel gecontracteerd wordt door de Regio centrum Amersfoort als erkend zorgaanbieder.

“Fantastisch nieuws en voor ons allen een erkenning voor jarenlang hard werken”, aldus de eerste reactie vanuit het managementteam. ChiqCare WoonZorg zal gecontracteerd worden voor ondermeer Beschermd Wonen, Volledig Pakket Thuis en ambulante ondersteuning.”De gemeente Amersfoort heeft de uitwerking zeer goed opgepakt en geformuleerd. De term Beschermd Wonen zal worden vervangen door “Ondersteuning met noodzakelijk verblijf” en daaronder zullen voor onze cliënten 3 arrangementen vallen die duidelijk omschrijven wat er van ons wordt verlangd”, zegt Raymond van den Bor. ChiqCare biedt huisvesting, intensieve en specialistische begeleiding aan mensen die niet (geheel) zelfstandig kunnen wonen.

Het contract met de Regio Amersfoort zorgt ervoor dat ChiqCare kan uitbreiden naar bijvoorbeeld Bunschoten, Nijkerk en Veenendaal. Voor cliënten en wijkteams is het van groot belang te weten dat door dit contract ChiqCare nog sneller kan handelen. Er hoeft immers niet meer een Persoonsgeboden budget (PGB) te worden aangevraagd. Neemt niet weg dat zij wel cliënten met een PGB blijven aanvaarden. “Wat veel mensen niet weten, is dat wij al contractpartij zijn bij het zorgkantoor Zilverenkruis voor de gehele provincie Utrecht. Door het contract met de Regio Amersfoort mogen wij nu zowel cliënten op basis van de WMO doen als cliënten die met een CIZ-indicatie vallen binnen de WLZ (Wet Langdurige Zorg).

ChiqCare gaat zich de komende jaren keihard inzetten om wachtlijsten elders weg te werken. “Op dit moment zijn wij druk bezig met het klaarmaken van twee nieuwe zorglocaties. Eén vrijstaande groepswoning is Soest en twee prachtige woningen in een prikkelarme bosrijke omgeving tussen Hilversum en Utrecht”. Ook op onze populaire locatie De Birkt is vanaf 1 januari aanstaande plek voor mensen met een indicatie “Ondersteuning met noodzakelijk verblijf”. Als contractpartij wordt de aanname alleen maar makkelijker. Kortom: Wie mogen wij nog meer blij maken?