BESTUUR

De oprichters en tevens aandeelhouders van Chiqcare zijn

 

ChiqCare is bij notariële akte ten overstaan van de notaris Mr E.D. Visscher, kantoorhoudende te Amersfoort, opgericht. De oprichters en tevens aandeelhouders zijn:

 

1. Dhr. W.H.Schoonderbeek, geboren te Amersfoort op 2 juli 1975, als zelfstandig bestuurder van de besloten vennootschap Diverze Holding BV.

2. Dhr. R.Termaten, geboren te Amersfoort op 13 januari 1975, als zelfstandig bestuurder van de besloten vennootschap Togu Holding BV.

 

In de statuten bij oprichting van de onderneming is bepaald dat ChiqCare een bestuur dient aan te stellen voor de dagelijkse leiding. Als bestuursleden zijn door de aandeelhouders de navolgende personen benoemd en aangesteld:

 

1. Algemeen directeur: Dhr. D. Schoonderbeek , geboren te Amersfoort op 11 december 1976.